Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które następuje z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono styl piramidy co świadczy, iż jest to cześć systemu nerwowego, który odpowiada za ruchy niezależne i pozycję ciała. Spastyczność rehabilitacja głownie tyczy ona pełnej grupy mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie pojawia się od razy po urazie tylko kilkanaście lub choćby kilka tygodni po przebytym urazie. Powinniśmy do nich zaliczyć:

  • udar mózgu
  • urazach czaszkowo- mózgowych,
  • urazach rdzenia kręgowego,
  • w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, stwardnienia rozsianego,

Spastyczność rehabilitacja na czym polega skala? Aby ocenić spastyczność rehabilitacja nie jest to szybkie działanie. Ocena kliniczna opiera się przede wszystkim na skali, która określa opór podczas wykonywania ruchu biernego, pozycję organizmu w okresie spoczynku. Najkorzystniej by ocenić spastyczność rehabilitacja pomoże nam w tym skala Ashwortha, która oceniana jest od 0 do 4 :

  • spastyczność rehabilitacja poziom 0 – jeżeli taką analizę wyda lekarz to mamy jak najlepiej dobre napięcie mięśni także nie wymagamy leczenia.
  • spastyczność rehabilitacja skala 1 – tutaj zaczyna być charakterystyczne niskie napięcie mięśniowe
  • spastyczność rehabilitacja skala 1+ – nieduże zwiększenie napięcia mięśniowego w drugiej części fazy ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 2 – przy większości ruchów obserwujemy duże napięcie mięśniowe, lecz z łatwością robimy dany ruch
  • spastyczność rehabilitacja https://med-coach.pl/filmy/spastycznosc-w-uszkodzeniach-osrodkowego-ukladu-nerwowego/21 skala 3 – tutaj napięcie mięśniowe jest na tyle silne, że ogarnia nas przy wykonywaniu ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 4 – najwyższa skala, sztywność w zgięciu i wyproście kończyny

Ta skala jest mocno osobista, zatem każdy pacjent winien być testowany przez doświadczony zespół lekarzy i do okresu pojawienia się diagnozy nie powinien się zmieniać doktor. Spastyczność rehabilitacjana czym polega działanie? W kilku przypadkach niezastąpione są leki , jakich zadaniem będzie działanie miejscowo w postaci blokady nerwów obwodowych. Należy też uświadomić chorego i poznać go z jego otoczeniami. Spastyczność rehabilitacja to zasadniczo fizjoterapia. Musimy tutaj wyróżnić takie ćwiczenia jak: Spastyczność rehabilitacja – kinezyterapia.

Obniża napięcie mięśniowe, polepsza koordynację, siłę, elastyczność w stawach. Obejmować powinna zadania rozciągające, wzmacniające, a także korygowanie ułożenia kończyny Spastyczność rehabilitacja -fizykoterapia -używa się tutaj elektrostymulację prądami o niewielkiej częstotliwości (metoda Huffschmidta, tonoliza) Spastyczność rehabilitacja – ćwiczenia pobudzające i rozciągające – odzyskanie siły osłabionych mięśni. Spastyczność rehabilitacja – leczenie operacyjne- przecięcie korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego, Spastyczność rehabilitacja niedużym nasileniu przeważnie nie jest wyjątkowo wyjątkowym ograniczeniem dla chorego, lecz gdy jest ona większa często uniemożliwia chorym normalne życie.