Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest niewątpliwie szeroko wykorzystywana na całym świecie w terapii maluchów także dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, prowadzony przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały kluczową rolę w kształtowaniu tej techniki w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.
Założenia i procedury działania stosowane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często akceptowane i terapeutyczna koncentruje się na poprawie funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z zaburzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dostosowane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do działania w powszechnym życiu. Jej elastyczność i efektywność przyczyniły się do jej powszechnego zastosowania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie relacji między czuciem a ruchem w rozwoju malucha także ich wpływ na wzrost malucha: Kurs NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiał się na badaniu, jak inne aspekty sensoryczne i fizyczne oddziałują na siebie wzajemnie w procesie rozwoju maluszka. Będzie to obejmować zarówno teorię, jak i właściwe wykorzystania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych wariantów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dokładnie diagnozować problemy pacjentów i dostosowywać dobre rozwiązania terapeutyczne.
3. Rozwijanie umiejętności w zakresie opinii i analizy problemów niemowlaków z MPDz: Kursanci będą kształtować się skutecznych metod analizy i praktyki kłopotów powiązanych z MPDz u niemowląt, co pozwala im prawidłowo poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Rozwijanie zdolności skutecznego stosowania technik i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego łączenia różnych procedur i wspomagań w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z ideami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać umiejętności w tworzeniu spersonalizowanych programów terapeutycznych dla naszych pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) również informacje zdobyte podczas wywiadu, badań klinicznych i testów, a także oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Zaznajomienie się z formami zgodności z opiekunami| pacjenta i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie zalecał doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, kojarząc ich w proces terapeutyczny oraz zapewniając im prawidłowe wsparcie i edukację, aby mogli skutecznie wspomagać dziecku w mieszkaniu także w codziennym życiu.